پشتیبانی ایران برنده همکاری وزارت خارجه

پشتیبانی: ایران برنده همکاری وزارت خارجه وزیر امورخارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی همه کسانی که استحقاق دارند، یارانه می‌گیرند / نوبخت

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت که دولت مصمم است در جهت سیاست فقرزدایی و کم کردن فقر مطلق به همه کسانی که استحقاق یارانه را دارند یارانه بدهند 

همه کسانی که استحقاق دارند، یارانه می‌گیرند / نوبخت

نوبخت: همه کسانی که استحقاق دارند، یارانه می گیرند

عبارات مهم : قانون

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت که دولت مصمم است در جهت سیاست فقرزدایی و کم کردن فقر مطلق به همه کسانی که استحقاق یارانه را دارند یارانه بدهند

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه علنی صبحگاه امروز (سه شنبه) مجلس در نشست خبری با خبرنگاران پارلمانی اظهار کرد: مجلس طبق آیین نامه در فرآیند بررسی بندها و تبصره های بخش درآمدی بودجه به نیمه راه رسیده و وقفه ای که مدیر مجلس تشخیص داد هم به رای نمایندگان گذاشته شد و مورد تایید قرار داده شد تا مسائلی در چارچوب ضرورت های کشور در قانون بودجه منعکس شود و کمیسیون تلفیق مجددا جهت بررسی این پرسشها تشکیل جلسه دهد.

وی افزود: دولت برنامه های متعددی جهت نکاتی که مدیر مجلس گفت دارد؛ از جمله بحث اشتغال که دولت ۱۲ برنامه با سرمایه گذاری بالغ بر ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارائه کرده تا بتوانیم در عرصه های متفاوت همه مطالبات مهم جامعه را پاسخ بدهیم و اشتغال ایجاد کنیم. همچنین در مورد مسکن و بافت های فرسوده نیز می توانیم حدود ۳۰۰ هزار وقت شغلی به تفکیک ۲۶۰ هزار وقت شغلی در بافت های فرسوده و ۴۰ هزار وقت شغلی جهت ۱۰۰ هزار مسکن روستایی ایجاد کنیم که این اقدام نه تنها از جنبه اشتغال مورد توجه است بلکه منجر به مقاوم سازی ابنیه روستایی و شهری در برابر زلزله و ایمن سازی آنها می شود.

همه کسانی که استحقاق دارند، یارانه می‌گیرند / نوبخت

نوبخت خاطر نشان کرد: در زمینه مقابله با آلایندگی و آلودگی هوا دولت با دو برنامه جهت نوسازی ناوگان درون شهری و برون شهری زمینه ای ایجاد می کند که در سال ۹۷ ضمن اینکه بتوانیم نسبت به کم کردن آلودگی هوا اقدام کنیم، مصرف سوخت راهم کنترل کنیم و رفاه نسبی در اختیار مردم قرار دهیم. در هیمن زمینه ۲۵ هزار وقت شغلی از این محل ایجاد خواهیم کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در مورد یارانه دولت کاملا علاقه منداست در جهت سیاست فقرزدایی و کم کردن فقر مطلق به همه کسانی که استحقاق دریافت یارانه را دارد یارانه بدهند و اگر کسانی دریافتی ارزش نسبت به خط مستمری شرکت های حمایتی پایین تر است در چارچوب مقابله با فقر یارانه دریافت کنند.

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت که دولت مصمم است در جهت سیاست فقرزدایی و کم کردن فقر مطلق به همه کسانی که استحقاق یارانه را دارند یارانه بدهند 

نوبخت با اشاره به اعلام آمادگی دولت جهت موکول شده است جلسات علنی مجلس به بررسی مجدد بودجه در کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: کمیسیون تلفیق فراتر از وقت قانون وقت مضاعفی دارد که اقدامی انجام دهد و ما انتظار داریم برنامه های دولت که در جهت زیاد کردن اشتغال و کم کردن فقر مطلق و ایمن سازی ابنیه روستایی و شهری در برابر زلزله و همچنین برطرف آلودگی هوا آینده نگری شده، مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اگرچه مجلس تا حدود یک هفته آینده جلسه علنی ندارد ولی دولت در کنار کمیسیون تلفیق آمادگی دارد که پیگیری به بودجه را انجام دهد. همانطور که بعد از رد کلیات بودجه نیز ۷۲ ساعت وقت بررسی در کمیسیون تلفیق داده شد و ما هم از آن استقبال کردیم. در حال حاضر هم امیدواریم برنامه های متقن، منطقی و قابل اجرای کمیسیون تلفیق یاری کند تا به اهداف خود در سال ۹۷ دست یابیم.

سخنگوی دولت سپس به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

همه کسانی که استحقاق دارند، یارانه می‌گیرند / نوبخت

نوبخت در تصویر العمل به این پرسش که تصمیم دولت جهت قیمت حامل های انرژی در سال ۹۷ چیست گفت: دولت قطعا قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی در سال ۹۷ را زیاد کردن نمی دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که علت نوسانات شدید قیمت ارز در بازار جهت جبران کسری بودجه قوه مجریه است؟ اظهار کرد: دولت به هیچ وجه جهت پوشش کسری بودجه خود حاضر به بهم ریختن اقتصاد نیست.

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت که دولت مصمم است در جهت سیاست فقرزدایی و کم کردن فقر مطلق به همه کسانی که استحقاق یارانه را دارند یارانه بدهند 

نوبخت در پاسخ به این پرسش که سیاست دولت در قبال یارانه بگیران چیست اظهار کرد: دو روش وجود دارد. یا اینکه یارانه بگیران نیازمند شناسایی شوند و یارانه ها دقیقا به اقشار شناسنامه دار پرداخت شود که این فرمول دولت است که نیاز به کمک و کمک مجلس دارد یا اینکه گفته شود یارانه افراد پردرآمد پرداخت نشود. این یعنی باید جیب تک تک ۸۰ میلیون ایرانی را بگردیم که درست نیست. دوست نداریم در زندگی مردم تشویش به وجود آوریم.

وی ادامه داد: سیاست دولت نسبت به یارانه بگیران اجرای قانون هدفمندی یارانه است و وارسی کردن اطلاعات حساب شهروندان ایرانی نیست. ولی اینکه سراغ نیازمندان برویم و به آنها یارانه بدهیم کاملا منطقی هست. مجلس باید شایستگان نیازمند یارانه را مشخص کند. البته در جلسات کمیسیون تلفیق باید به فرمول مشترکی جهت استفاده بهینه از یارانه ها جهت کم کردن فقر مطلق برسیم.

همه کسانی که استحقاق دارند، یارانه می‌گیرند / نوبخت

نوبخت درپاسخ به این پرسش که آیا دولت حاضر است با زیاد کردن قیمت حامل های انرژی قانون هدفمندی یارانه ها عوض کردن دهد، گفت: زیاد کردن قمیت حامل های انرژی مسئله دیگری هست. اگر قیمت ها بخواهد اصلاح شود منابع حاصل از این اصلاح در جهت توسعه اشتغال پایدار کشور هزینه خواهد شد.

سخنگوی دولت بر عزدم دولت جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد و اظهار کرد: دولت آمادگی دارد جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان ۳۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است دهد. ما اصرار داریم و مطالبه درست و به حقی است که البته که در نشست مجدد با کمیسیون تلفیق ۲۰۰۰ میلیارد تومان مصوب مجلس را به ۳۴۰۰ میلیارد تومان اصلاح خواهیم کرد. دولت جهت این اصلاح آینده نگری های مورد نیاز را انجام داده هست، ولی جهت تحقق این مسئله وفاق بین دولت و مجلس مهم است.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا اغتشاشات اخیر مورد واکاوی دولتمردان واقع شده است است یا خیر گفت: باید این پدیده اجتماعی مطالعه شود که همکاران در دولت مشغول این کار هستند، ولی باید توجه داشت که پرسشها اجتماعی متغیرهای تک گزینه ای نیستند؛ بلکه یک ماتریس هستند و باید از ابعاد متفاوت مورد بررسی قرار گیرد و سخنان یک جانبه در این خصوص قابل قبول نیست و ارزش طرح کردن ندارد.

سخنگوی دولت در تصویر العمل به این پرسش که مقامات انگلیس از جنایات عربستان در یمن اظهار نگرانی کردند، اظهار کرد: آنان باید اعلام کنند چقدر تسهیلات و بمب در اختیار سعودی ها قرار دادند که آنها هم در یمن جنایت می آفرینند.

رییس شرکت برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی راجع به اجرای قانون جامع ایثارگران در بودجه 97، گفت: ما در اعداد و ارقامی که در ردیف های متفاوت آینده نگری کردیم اجرای این قانون را مورد توجه قرار دادیم. در تبصره 10 هم بند مرتبطی در خصوص برخورداری فرزندان ایثارگران از معافیت ها و ترجیحات جرایم خدمت سربازی آینده نگری شده است بود. کمیسیون تلفیق به این اعتبار که در قانون مهم این عنوان آمده آن را نیاورد ولی هم مجلس و هم دولت خواهان توجه به کسانی هستند که هویت ما با ایثار آنها معنا می یابد.

وی راجع به آینده نگری زیاد کردن قیمت حامل های انرژی از سوی دولت نیز گفت: این عنوان در برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته و ما موظف هستیم این کار را طبق قانون برنامه انجام بدهیم. بر همین اساس اصلاحی را آینده نگری کردیم و از این محل 17 هزار و 300 میلیارد تومان منابع جهت اشتغال در نظر گرفتیم که کمیسیون تلفیق آن را تایید نکرد. اشکالی هم به آن وارد نیست آیا که منابع دیگری آینده نگری شد و در کنار منابع صندوق که در این راستا سیاستگذاری می شود و تسهیلاتی که آینده نگری شده است مجموعا 73 هزار و 400 میلیار تومان منابع جهت اشتغال در نظر گرفته شده است که بین 12 برنامه تقسیم می شود. ما مصمم هستیم قبل از اتمام وقت کمیسیون تلفیق، کل این مجموعه را با اقلام تفصیلی در اختیار نمایندگان قرار دهیم.

نوبخت در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص حمایت از شرکت های توسعه ای، گفت: این عنوان جزو تکالیف دولت است و ما آن را در بخش بافت فرسوده در نظر گرفتیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری راجع به مدیران دو تابعیتی، گفت: ممکن است در جلساتی در کمیسیون مربوطه با وزارتخانه و دولت وجود داشته که ما در جریان آن نیستیم ولی دولت در این زمینه قانون را اجرا می کند.

رییس شرکت برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری یادآور شد: بر اساس ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه آینده نگری منابع و برآوردی از مصارف است و قانون محاسبات عمومی تصریح می کند که هنگامی که عددی را در بودجه قرار می دهیم لزوما این به معنای درآمد و مصرف نیست. هم باید حکم داده شود و هم خزانه این ارقام را وصول کند. ضمن اینکه قانونگذار این حق را به شرکت برنامه داده که تا 10 درصد از محل کم کردن یک ردیف به ردیف دیگری تخصیص داده شده است یابد. ضابطه ما هم در این زمینه ضرورت کار است.

نوبخت اضافه کرد: بر فرض جهت اعزام ورزشکاران به مسابقه های بین المللی یا صندوق های بازنشستگی و پرداخت های پرسنلی نمی توانیم بگوییم منابع نداریم و اینها جزو ضرورت هاست. ضمن اینکه در توافق با کمیته ملی المپیک، تخصیص مناسبی را جهت آنها آینده نگری کردیم.

واژه های کلیدی: قانون | منابع | اشتغال | یارانه | برنامه | کمیسیون | یارانه بگیر | دریافت یارانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs