پشتیبانی ایران برنده همکاری وزارت خارجه

پشتیبانی: ایران برنده همکاری وزارت خارجه وزیر امورخارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار گوناگون آلبوم تصویری) + ماشین های فوت داعش از درون و بیرون (

در سال های گذشته تجهیز خودروهای سواری و عادی به منظور استفاده در اهداف تروریستی از سوی گروه های تروریستی به خاص داعش توسعه یافته است. 

آلبوم تصویری) + ماشین های فوت داعش از درون و بیرون (

ماشین های فوت داعش از درون و بیرون (+آلبوم تصویری)

عبارات مهم : ماشین

در سال های گذشته تجهیز خودروهای سواری و عادی به منظور استفاده در اهداف تروریستی از سوی گروه های تروریستی به خاص داعش توسعه یافته هست.

عصر کشور عزیزمان ایران – از وقت شدت گرفتن فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه شاید کمتر روزی باشد که در پهنه ای به گستردگی افغانستان و پاکستان تا عراق و شام، خیابانی از یک شهر شاهد صدای انفجار تروریستی و انتحاری نباشد.

یکی از بااهمیت ترین ابزارهایی که تروریست ها در سال های گذشته ساخته اند ابزاری راحت به نام ” خودروی انتحاری” است.

آلبوم تصویری) + ماشین های فوت داعش از درون و بیرون (

“کمربند” و “خودروی انتحاری” دو ابزار مهم تروریست ها جهت وحشت افکنی و ضربه زدن به جمعیت های مردمی و ارتش ها و نیروهای دولتی است.

از کمربند یا جلیقه انتحاری زیاد جهت عملیات ها علیه غیر نظامیان و کشتار مردم بی دفاع و وحشت افکنی در شهرها و جوامع نشانه استفاده می شود در حالی که از خودروی انتحاری زیاد جهت اهداف و مقاصد نظامی – تروریستی استفاده می شود.

در سال های گذشته تجهیز خودروهای سواری و عادی به منظور استفاده در اهداف تروریستی از سوی گروه های تروریستی به خاص داعش توسعه یافته است. 

در عملیات های نظامی داعش در سال های گذشته، خودروی انتحاری جایگاه مهمی دارد و در بسیاری موارد عوامل انتحاری داعش سوار بر این خودروها معابر را جهت این گروه تروریستی باز کرده و به مراکز تجمع نیروهای برابر ضربه وارد کرده اند.

هر چند که ممکن است حتی از خودروی انتحاری جهت کشتار مردم غیر نظامی نیز استفاده شود که از جمله بااهمیت ترین و مهیب ترین آنها حمله انتحاری ماه گذشته به منطقه وزیر اکبر خان کابل با استفاده از یک تانکر بزرگ سوخت رسان بود که در جریان آن صدها نفر کشته و زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش بیشترین عملیات های انتحاری را انجام داده است و در این راه بیشترین استفاده را از” ماشین های انتحاری” کرده هست؛ خودروهای معمولی از سوی این گروه تروریستی جهت این نشانه تجهیز می شوند.

آلبوم تصویری) + ماشین های فوت داعش از درون و بیرون (

تصاویر زیر یک پارکینگ خودروهای انتحاری داعش را نشان می دهد که بعد از آزادسازی شهر موصل عراق از اشغال این گروه، به دست ارتش و دولت عراق افتاده است.

در سال های گذشته تجهیز خودروهای سواری و عادی به منظور استفاده در اهداف تروریستی از سوی گروه های تروریستی به خاص داعش توسعه یافته است. 

آلبوم تصویری) + ماشین های فوت داعش از درون و بیرون (

واژه های کلیدی: ماشین | کمربند | کمربند | انتحاری | استفاده | تروریستی | حمله انتحاری | گروه تروریستی | گروه تروریستی داعش

آلبوم تصویری) + ماشین های فوت داعش از درون و بیرون (

آلبوم تصویری) + ماشین های فوت داعش از درون و بیرون (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs