پشتیبانی ایران برنده همکاری وزارت خارجه

پشتیبانی: ایران برنده همکاری وزارت خارجه وزیر امورخارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز عکس خبری تصاویر) + کاشت ۳۲ اصله نهال به نام شهدای سانچی (

۳۲اصله نهال به نام شهدای سانحه سانچی روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه در پارک چیتگر کاشته شدند. در این مراسم مدیر بانک گردشگری، مدیر فدراسیون والیبال، مدیرعامل شرکت ملی

تصاویر) + کاشت ۳۲ اصله نهال به نام شهدای سانچی (

کاشت ۳۲ اصله نهال به نام شهدای سانچی (+تصاویر)

عبارات مهم : والیبال

۳۲اصله نهال به نام شهدای سانحه سانچی روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه در پارک چیتگر کاشته شدند. در این مراسم مدیر بانک گردشگری، مدیر فدراسیون والیبال، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش و خانواده شهدای سانچی حضور داشتند.

تصاویر) + کاشت ۳۲ اصله نهال به نام شهدای سانچی (

۳۲اصله نهال به نام شهدای سانحه سانچی روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه در پارک چیتگر کاشته شدند. در این مراسم مدیر بانک گردشگری، مدیر فدراسیون والیبال، مدیرعامل شرکت ملی

تصاویر) + کاشت ۳۲ اصله نهال به نام شهدای سانچی (

۳۲اصله نهال به نام شهدای سانحه سانچی روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه در پارک چیتگر کاشته شدند. در این مراسم مدیر بانک گردشگری، مدیر فدراسیون والیبال، مدیرعامل شرکت ملی

تصاویر) + کاشت ۳۲ اصله نهال به نام شهدای سانچی (

ایسنا

واژه های کلیدی: والیبال | خانواده | عکس خبری

تصاویر) + کاشت ۳۲ اصله نهال به نام شهدای سانچی (

تصاویر) + کاشت ۳۲ اصله نهال به نام شهدای سانچی (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs